Værdier

Hver eneste sag skal behandles i overensstemmelse med følgende grundlæggende værdier:

1. Min  faglige viden skal være ajour og på specialist niveau
Jeg har valgt kun at beskæftige mig med fagområder og sager, hvor jeg med rette kan betegne mig selv som specialist. En betydelig erfaring og konstant fokus på udvikling og efteruddannelse skal sikre, at du altid kan forvente specialist bistand. Jeg vil ikke påtage mig sager, hvor jeg ikke kan leve op til denne forventning.

2. Professionalisme skal udvises i alle henseender
Faglig ekspertise er ikke tilstrækkeligt for et godt sagsforløb. Der skal også være høj kvalitet i alle andre aspekter, herunder ikke mindst i relation til kommunikation og tilgængelighed.

Det er vigtigt for mig, at du altid kan komme hurtigt i kontakt med mig. Du kan regne med, at jeg også i ferier læser e-mails og besvarer telefonbeskeder.  Telefonbeskeder skal besvares indenfor 24 timer, og mails fra klienter besvares normalt også indenfor 24 timer. Alle andre henvendelser besvares altid hurtigst muligt og prioriteret ud fra hvor meget henvendelsen haster.

For mig er den personlige kontakt væsentlig, og kommunikationen skal søges tilpasset den person, som der kommunikeres med. Jeg kommunikerer i et klart og forståeligt sprog. Jeg foretrækker en venlig og løsningsorienteret kommunikation med både klienter og andre. En telefonsamtale eller eventuelt et møde kan ofte være mere hensigtsmæssigt end skriftlig kommunikation.

Klienten holdes orienteret om sagen igennem hele forløbet. Omfanget af orienteringer aftales med den enkelte klient.

3. Etik må ikke gradbøjes
Det er en selvfølge, at jeg skal og vil overholde branchens advokatetiske regler. Du kan læse mere om dette regelsæt på www.advokatsamfundet.dk

Reglerne indebærer bl.a., at jeg skal behandle alle oplysninger fortroligt, og at du kan have tillid til, at jeg er uafhængig og ikke påtager mig sager, hvor der kan være risiko for en interessekonflikt.

Etik er også udtryk for ens personlige subjektive moralopfattelse, og jeg ønsker ikke på nogen måde at gå på kompromis med hverken branchens advokatetiske regler eller mine egne etiske holdninger.

Jeg lægger vægt på, at der er en god kemi med klienten, og foretrækker en åben og ærlig dialog.

4. Prisen skal være konkurrencedygtig og gennemskuelig
Hvis du ud fra min beskrivelse af arbejdsområder og værdier mener, at jeg kan være et relevant advokatvalg, vil jeg anbefale dig at læse mere om priser og betingelser under fanebladet prispolitik.

web_front_page_peter_books